Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem: https://bestsub.pl zasady korzystania z niego i składania zamówień.

Do korzystania ze sklepu internetowego https://bestsub.pl, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego https://bestsub.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

właściciel sklepu

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.

Główny importer produktów do sublimacji

Myśliborska 8,74-240 Lipiany.

tel: 665 655 653

e-mail: info@bestsub.pl

NIP / UE VAT NUMBER: PL 853 152 61 53

REGON: 386439662

KRS: 0000848672

BDO: 000479886

Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto /zawierają podatek VAT/. Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. Ceny w sklepie są w polskiej walucie PLN oraz dla klientów zagranicznych w EURO przeliczane automatycznie według średniego kursu NBP. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski gdzie wymagana jest odprawa celna klient obarczony będzie należnościami celno-podatkowymi oraz kosztami odprawy płatnymi agencji celnej lub Urzędowi Celnemu w swoim kraju.

Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu poprzez witrynę internetową /sklep internetowy/: https://bestsub.pl oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

 • pocztą elektroniczną pod adresem: info@bestsub.pl
 • telefonicznie pod numerami komórkowymi: + 48 665 655 653, + 48 665 665 653, +48 534 655 654
 • telefonicznie pod numerami stacjonarnymi: + 48 91 562 78 47 lub +48 562 78 48
 • faxem: + 48 91 564 12 98

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszty dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako: „Kodeks cywilny”) /pełni jedynie rolę informacji handlowej/, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdująca się w momencie składania zamówienia w witrynie sklepu internetowego https://bestsub.pl

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową /strona www, pocztą elektroniczną/ momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu /telefonicznie lub pocztą elektroniczną/.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą telefoniczną, momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznego, chyba że obsługa sklepu zastrzega konieczność późniejszego potwierdzenia złożenia zamówienia. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący składania zamówień drogą internetową.

Zespół sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego dostawcę. Dokonując zakupu kupujący zapoznał się i akceptuje warunki gwarancji.

Rejestracja

W celu rejestracji w sklepie internetowym https://bestsub.pl (założenia przez Klienta konta na stronie internetowej https://bestsub.pl) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:

 • imię i nazwisko
 • login
 • adres e-mail i hasło
 • zaakceptować regulamin sklepu internetowego https://bestsub.pl

Rejestracja w sklepie internetowym https://bestsub.pl, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym https://bestsub.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego https://bestsub.pl należy wysłać wiadomość na adres e-mail info@bestsub.pl

Aby dokonać zakupów, należy zalogować się na swoje konto, umieścić wybrane towary w koszyku, tj. wyszczególnić je według zamieszczonej na stronie internetowej https://bestsub.pl instrukcji, a następnie wypełnić i wysłać formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej https://bestsub.pl

Składając zamówienie Klient proszony jest o podanie swoich danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie:

 • imienia i nazwiska/nazwy/firmy
 • dokładnego adresu dostarczenia zamówienia - ulicy, numeru domu, lokalu, miasta oraz numeru telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie
 • numeru NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
 • adresu e-mail

Wyrażenie przez Klienta, będącego konsumentem lub prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia.

Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Lipianach pod adresem: Myśliborska 8,74-240 Lipiany. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane bezpośrednio po wpłynięciu, wysłaniem odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail oraz nadaniem statusu „zamówienie niepotwierdzone” na koncie Klienta. Moment potwierdzenia przez kliknięcie na link przesłany e-mailem rozpoczyna czas realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia obsługa sklepu potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Obsługa sklepu może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

Zamówienia złożone do godziny 14:00 realizowane i wysyłane są tego samego dnia. Wyjątek stanowią prasy termotransferowe oraz drukarki z systemami stałego zasilania, które muszą być przed wysłaniem przygotowane oraz sprawdzone - takie zamówienia wysyłane są w kolejnym dniu roboczym.

Moment potwierdzenia złożenia zamówienia /telefonicznie lub pocztą elektroniczną/ przez obsługę sklepu jest tez okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych dostawy, a także /do momentu wysłania przesyłki/ zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu /odstąpienia od umowy/.

Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu przyjęcia zamówienia do wysłania przesyłki oraz czasu potrzebnego na dostarczenia przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki do klienta. Ubezpieczona przesyłka wysyłana firma kurierską trafia do adresata w następnym dniu roboczym po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. W takim przypadku klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich.

Koszty przesyłki ponosi kupujący.

Dowód zakupu /paragon fiskalny lub oryginał faktury VAT/ jest dołączany do przesyłki, /w przypadku multipacków zawsze do paczki nr 1/ pod listem przewozowym kuriera. Każda paczka zawiera informację o konieczności sprawdzenia paczki pod kątem uszkodzeń wynikających z transportu i sporządzenia protokołu uszkodzeń w celu przedłożenia ewentualnych reklamacji w firmie kurierskiej. W przypadku kiedy sporządzenie protokołu uszkodzeń jest niemożliwe w chwili odbioru paczki, informujemy, że istnieje możliwość jego sporządzenia w przeciągu 10 dni od doręczenia paczki, dzwoniąc do firmy kurierskiej, aby zamawiać kuriera na sporządzenie protokołu.

C ałkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów brutto wraz z kosztami dostawy) widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

Formy płatności

Za zakupy na sklepie internetowym można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelewem zwykłym na rachunek Santander 82 1090 2268 0000 0001 4653 6015

Opłatę za zamówienie należy wnieść w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia, po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

Reklamacje i zwroty

Wszystkie produkty oferowane w sklepie https://bestsub.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązująca na terenie Polski.

Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu, a w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy /plomby/ są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługa sklepu w celu wyjaśnienia sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w czasie transportu. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu bez sporządzonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

Zwrot i odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży

W przypadku firm

Klient - firma, która zakupiła towary lub usługi w naszej firmie, na którą został wystawiony dokument w postaci faktury vat z wskazaniem nazwy firmy, numer NIP itp., nie podlega ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i nie ma prawa zwrotu.

Sprzedajemy towar wyłącznie firmom, w ilościach paletowych. Klient - firma, kupując całe palety nie ma prawa odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia reklamacji.

Odbierając paletę produktów od kuriera należy sprawdzić jej stan w obecności kuriera. Jeśli paleta wygląda na uszkodzoną należy przy kurierze sporządzić protokół szkody.

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików "cookies" sklepu internetowego Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem https://bestsub.pl, zwanym dalej "Sklepem".

Sklep jest zarządzany przez Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 8, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP: PL 853 152 61 53 oraz REGON: 386439662, będący zwanym dalej "Sprzedawcą". Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu: 665 655 653 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@bestsub.pl

1. wstęp

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu, zwanych dalej "Klientami". Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę możliwą do zidentyfikowania, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacji, czy tagi pikselowe.

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

2. deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz 1489 z późn. zm.).

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane Klientów były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celach,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przetwarzane przez Sprzedawcę są przechowywane wewnątrz firmy oraz na zewnętrznych, bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 8, dostępny pod numerem telefonu: 665 655 653 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@bestsub.pl

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, jeżeli jest to:

 • niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, w zakresie danych: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
 • realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,
 • uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu, w zakresie danych eksploatacyjnych tj. zawierających oznaczenie identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej droga elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystania tych spośród wymienionych danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, za zgodą klienta,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0 poz. 1030 z późn. zm.). Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu danych przetwarzanych przez Sprzedawcę. Zakres danych przetwarzanych przez Sprzedawcę został opublikowanych w pkt 5 Polityki prywatności i plików cookies.

W drugiej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 5 i art. 23 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz 922 z późn. zm.).

W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego ("checkbox"), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz 922 z późn. zm.). lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz 1030 z późn. zm.).

5. Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnych dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy, a także cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru Zakres przetwarzania danych Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu.

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer zamówienia
 • numer reklamacji
 • numer konta bankowego
 • adres IP

Umożliwienie korzystania z funkcjonalności Sklepu, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z Klientami, prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniem od umowy, udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych.

Zbiory danych osobowych Klientów podlegają zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ewentualnie stosowane w tym zakresie wyłączenia wynikają w szczególności z art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz 922 z późn. zm.).

6. Powierzanie i udostępnianie danych osobowych

Możemy powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzanie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz 922 z późn. zm.).

Możemy przekazywać przetwarzanie dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych, które obowiązuje w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

7. Uprawnienia Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo poprawiania swoich danych,
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są onie niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Możemy udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt 20 Polityki prywatności i plików cookies.

8. Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysyłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik "cookie", który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

9. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjne, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

10. Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowej sieci komórkowej.

11. Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiające rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

12. Pliki cookies - wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartphonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

13. Podstawa przetwarzania plików cookies

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies przez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0 poz. 1489 z późn. zm.).

14. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki niezbędne - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,
 • pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,
 • pliki biznesowe - do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne - istnieją do końca danej sesji Klienta,
 • pliki trwałe - istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • pliki cookies Sprzedawcy,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.
15. Pliki cookies Sprzedawcy

Pliki cookies Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

16. Pliki cookies podmiotów trzecich

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics - pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps - pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Goole Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
 • YouTube - pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenie kont użytkownika w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków "Udostępnij" lub "Lubię to". Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:

17. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. BlackBerry

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudniać lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

18. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

19. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

20. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami przy użyciu poniższych danych:

e-mail: info@bestsub.pl

telefon: 665 655 653

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.
Myśliborska 8
74-240 Lipiany

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna - sprzedaży zawieranej przez sklep internetowy https://bestsub.pl oraz zamawiającym. Treść regulaminu jest dla obu stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna - sprzedaży między sklepem, a konsumentem / firmą, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego załatwienia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Szczecinie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym, w przypadku Klientów będących konsumentami - ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Administratorzy sklepu https://bestsub.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, z wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, oraz punktu o ochronie praw konsumentów i firm który nie będzie podlegał żadnym zmianom.

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w dowolnym czasie w szczególności z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie https://bestsub.pl oraz poinformowania zarejestrowanych Klientów poprzez przesłanie im treści nowego regulaminu na wskazane przez Klientów adresy e-mail. Zmiana niniejszego regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014.

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 12 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-04
Jak zwykle 5+
2023-11-06
Jak zawsze PIERWSZA KLASA :-)
Infolinia: +48 665 655 653
E-mail: info@bestsub.pl
pixel